Press "Enter" to skip to content

ฮ่องกงผ่านกฎหมายห้ามหมิ่นเพลงชาติจีน ไม่แคร์ประท้วง

admin 0

สภานิติบัญญัติฮ่องกง อนุมัติกฎหมายต่อต้านการดูหมิ่นเพลงชาติจีนแล้วในวันนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน ที่มองว่ายิ่งเปิดทางให้รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนการออกกฎหมายนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากสมัชชาประชาชนจีนเห็นชอบให้ออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเครื่องมือในการแทรกแซง

การอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกงส่วนกฎหมายต่อต้านการดูหมิ่นเพลงชาติจีนนี้จะบังคับให้นักเรียนประถมและมัธยมต้องเรียนและร้องเพลงชาติจีน และถ้าหากใครดูหมิ่นเพลงชาติจีน ก็อาจถูกปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (203,750 บาท) หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับหลายปีที่ผ่านมา พบว่าชาวฮ่องกงจำนวนไม่น้อยมักส่งเสียงโห่เมื่อเปิดเพลงชาติจีนก่อนการแข่งขัน ต่อมาระหว่างและหลังจากการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อปี 2562 ชาวฮ่องกงที่ต่อต้านรัฐบาลจีน มักร้องเพลง Glory to Hong Kong (ชัยชนะแด่ฮ่องกง) ขณะได้ยินเพลงชาติจีน