Press "Enter" to skip to content

สิงคโปร์กักตัวแรงงานต่างชาติ 20,000 คน 14 วัน

admin 0

รัฐบาลสิงคโปร์สั่งกักตัวแรงงานต่างชาติกว่า 20,000 คน นาน 14 วัน พร้อมจ่ายค่าแรง และให้อาหารวันละ 3 มื้อ หลังพบแรงงานต่างชาติป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 90 คน

รัฐบาลสิงคโปร์สั่งกักตัวแรงงานต่างชาติกว่า 20,000 คน ในที่พัก 2 แห่ง นาน 14 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นในแรงงานต่างชาติมากกว่า 90 คน โดยห้ามคนงานออกจากที่พัก และห้ามพบปะกับคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมห้อง หรือร่วมชั้น โดยทางการจะจ่ายค่าแรง ให้อาหารวันละ 3 มื้อ แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ปรอทสำหรับวัดไข้วันละ 2 ครั้ง และมีเจ้าหน้าที่แพทย์คอยเฝ้าดูอาการ แต่คนงานบางคน ร้องเรียนว่าที่พักแออัดและสกปรก

สำหรับสิงคโปร์ มีแรงงานต่างชาติ 1.4 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากหลายประเทศในเอเชียใต้ รวมถึงจากประเทศไทย