Press "Enter" to skip to content

บ.ผลิตเครื่องช่วยหายใจสัตว์ในญี่ปุ่นจะเร่งผลิตช่วยผู้ป่วยโควิด-19

admin 0

ผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ในญี่ปุ่นเผยว่า ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลให้เร่งผลิตจำนวนมากเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทดแทนเครื่องช่วยหายใจสำหรับคนที่ขาดแคลน และได้รับความสนใจจากหลายประเทศ

ผู้บริหารบริษัทเมทรานเผยว่า ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนก่อน และกำลังคุยกับอีกกว่า 30 ประเทศ บริษัทผลิตทั้งเครื่องช่วยหายใจสำหรับคนและเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ แต่เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใช้งานง่ายกว่าและมีราคาเพียง 1 ใน 10 ของเครื่องช่วยหายใจสำหรับคน ช่วงที่เกิดโรคระบาดมักมีแพทย์ไม่มีเพียงพอ จึงต้องมีเครื่องที่ใช้ง่ายและปลอดภัยสำหรับแพทย์ที่ไม่คุ้นเคย บริษัทกำลังพิจารณาจะผลิตให้ได้ 5,000-15,000 เครื่องแต่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้ และอาจจะให้ใบอนุญาตผลิตแก่บริษัทต่างประเทศเพราะคาดว่าความต้องการใช้ในหลายประเทศจะสูงกว่าที่บริษัทสามารถผลิตได้

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาะเบะแถลงต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลมีเครื่องช่วยหายใจที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักแล้วกว่า 8,000 เครื่อง โรคนี้ทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากคล้ายปอดอักเสบ จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำให้ระบบสาธารณสุขตึงตัว รัฐบาลมีคำสั่งเมื่อวันศุกร์ให้พื้นที่ที่มีการระบาดหนักสงวนเตียงในโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยหนักเท่านั้น จนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3,500 คน เฉพาะในกรุงโตเกียวพบ 1,000 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ 85 คน